Verenigingen in Holheide

VZW Parochiale Werken;

Deze vzw beheert de werking en uitbating van onze parochiezaal.
Zij regelen ook de reservaties van de grote zaal, de Clementiaan, de achterste vergaderzaal, de Heikapper en de voorste vergaderzaal, de kleine Brem.
Het bestuur bestaat uit : Reinier Paeshuijse, Ronald Dirkx, Ellen Maes, Stephen Jacobs, Stijn Loos, Werner Stappers, Bart Vandekerkhof, An Bollen, Marijn Bloemen en Lien Hermans.
Voor meer info zie  https:/www.zaalholheide.be 


Samana;

Familieleden maar ook buren zijn van onschatbare waarde in de zorg voor onze zieken en bejaarden. Zij zijn hen het meest nabij. De zorg voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden is een belangrijke opdracht ook voor onze parochiegemeenschap.
Een aantal vrijwilligers, mannen en vrouwen, wil bijzondere aandacht hebben voor alle zieken van de parochie. Door regelmatig huisbezoek, door het organiseren van ontmoetingskansen allerhande en uitstappen, door allerlei attenties, willen zij contacten leggen met en tussen diegenen, die door ziekte of handicap meestal thuisgebonden zijn. Aan de vrijwilligers zelf, die maandelijks vergaderen, worden allerlei vormingskansen aangeboden. In de “creagroep” die alle twee weken bijeenkomt, wordt aan zieken de kans geboden tot creatief bezig zijn en tot gezellig samenzijn. Onze ziekenzorgkern neemt deze taak ter harte en we zijn hen hiervoor zeer dankbaar. Voor vele zieke mensen en hun gezin is het contact met de buitenwereld na verloop van tijd vaak beperkt en draait heel hun doen en laten rond het ziek-zijn en het zorg-dragen.  
Ziekenbezoek gebeurt ook door leden van ziekenzorg. Wij vragen de families de namen van zieke familieleden door te geven aan de bestuursleden van Samana. In het ziekenhuis is er ook een pastorale dienst waarop men een beroep kan doen. 
Verantwoordelijke Samana Holheide
Gerarda Meus 
Biezenstraat 6 Tel: 011/ 64.57.25

KWB;

Onze KWB wil een vereniging zijn die haar activiteiten open stelt ook voor niet – leden. Als activiteit organiseren ze onder andere de pitslampentocht, kaartavonden garageverkoop en rommelmarkt, kerststal met gezellig samenzijn na de laatste mis van het jaar … 
Verantwoordelijke
François Thijs
Heikapper 21 Tel: 011/ 64.45.30

Femma;

Onze Femma vrouwen komen regelmatig samen om te feesten, te koken en te fietsen. De kerngroep heeft naast de bezinningsavond ook gespreksavonden voor de leden en tijdens de kerstviering wordt er ook toneel gespeeld.  
Voorzitster:
Elza Loos
Holvenstraat 66 Tel: 011/ 66 58 52
Secetariaat:
Thoke Voets
Holvenstraat 89 Tel: 011/ 64 24 19 

OKRA;

Onze gepensioneerden delen vele activiteiten met de ziekenzorgkern zoals hun  feesten van Pasen, Kerstmis, Sinterklaas en  de jaarlijkse bedevaart.
Verantwoordelijke
Regina Geerinckx
Zonnedauwlaan 52 Tel: 0494 14 25 17

Chiro;

Onze chiro meisjes en jongens komen iedere zondag samen om te spelen van 14 u tot 17 u. Jaarlijks trekken ze voor een tiental dagen op bivak. En op de laatste zaterdag van april houden ze hun Classics One fuif.

Sinterklaascomiteit

Voor de kinderen, en ook wel voor vele grote mensen komt jaarlijks de Sint in Holheide op bezoek. En daar wordt hij telkens opgewacht door een hardwerkend en enthousiast comiteit dat al deze feestelijkheden in goede banen leidt.
verantwoordelijke
Jan Vanderkrieken
Heikapper 7 Tel: 011/ 64.19.66

Wat bij overlijden

Bij overlijden verwittig je behalve de begrafenisondernemer best ook pastoor-deken Jan Philippe, Kerkdijk 2 3900 Pelt, 0494 29 27 67, jan.philippe@belgacom.net.
Hij kan u bijstaan en met u de kerkelijke uitvaart bespreken. Vanaf 1 januari 2015 wordt de uitvaartviering in onze parochie steeds een gebedsviering. Dit is een woord- en gebedsdienst zonder communie rond de overledene. 

In de volgende maand (volgend op het overlijden) is er een gedachtenisviering voorzien in de weekend eucharistieviering.
Betreffende rouw, bloemen en kransen betracht men in Holheide een grote soberheid te behouden in onze kerk. 
Gebruikelijk in Holheide is het de avond voor de begrafenis een avondwake om 18.30 uur in onze kerk.Hiervoor zal Jaak Nouwen met de familie contact opnemen om deze avondwake een beetje voor te bereiden.

Financiële tegemoetkoming bij overlijden

Bij een overlijden in onze parochie hebben we een mooie traditie opgebouwd. Onze verbondenheid met de rouwende familie schenkt steun en sterkte op deze momenten van diepmenselijk verdriet. Het heengaan van iemand uit onze parochie verdient onze aandacht en onze innige deelneming.
De kennisgeving van een overlijden gebeurt door vrijwilligers die een kopie van de rouwbrief aan iedereen van de parochie bezorgt, die een bijdrage betaalt.
Zij kloppen regelmatig aan voor een financële bijdrage (1,20 euro per overlijden). Heel wat mensen betalen vooruit en het wenselijk dat men 6.00 euro voor 5 overlijdens betaalt.

Indien men bij een verhuis buiten de parochie toch nog lid wil blijven, wordt dit geregeld met de vrijwilliger van uw straat.


Aan gezinnen met een inwomend familielid wordt hiervoor eveneens een bijdrage van 6 euro (voor 5 rouwbrieven) gevraagd met dezelfde voorwaarde als de hoofdpersoon van dat gezin. 

Door deze solidariteit kunnen we de getroffen familie een financiële tegemoetkoming schenken bij het overlijden onder voorwaarde dat hij/zij minstens 10 x 1,20 = 12 euro betaald heeft.

De getroffen familie bezorgt een rouwbrief aan Henri Janssenswillen en deze zal voor de nodige kopieën zorgen en de bedeling op Holheide organiseren.
Wanneer er nog vragen zijn omtrent de regelingen kan men terecht bij onderstaande vrijwilligers.
Indien je zelf vrijwilliger wil worden, laat ons dan iets weten.


Henri Janssenswillen Astridlaan 252 011/ 66 57 45 GSM: 0474 68 38 16
Jan Vanderkrieken Heikapper 7 011/ 64 19 66
Willy Claes Jeneverbeslaan 9 011/ 64 39 95
Eddy Heyligen Biezenstraat 6 011/ 64 57 25
Jos Boes Holvenstraat 187 011/ 64 80 98
Danny Breemans Tulpenstraat 16 A 011/ 66 62 58
Willy Hanegreefs Jeneverbeslaan 6 011/64 51 03