Holheide, 21 december 2018

Sacramenten Logo Holheide

Klik op een van onderstaande onderwerpen voor meer informatie:

 Het Doopsel:

 

Welkom in onze christelijke gemeenschap

  Waak over mij....... ......... Geef me een kruisje
Diaken Jackie Bierkens doopt Teun

Ouders die hun kindje willen laten dopen kunnen dit aanvragen bij diaken Jackie Bierkens tel 011/64.05.26.of GSM 0477/22.30.52. In de regel gaat Het H Doopsel in onze parochie door de derde zondag van de maand. Er wordt sterk aangeraden om je kind te laten dopen in de parochiekerk; dit is gewoon de regel; alleen als het om heel bijzondere omstandigheden gaat mag een kind aan huis (of in het ziekenhuis) gedoopt worden.

 

 Het Vormsel:

 

Het vormsel wordt toegediend op twaalfjarige leeftijd. Het is een afscheid van de kindertijd en het begin van een periode waarin het op zoek gaat om zijn eigen leven in handen te nemen. Tijdens het laatste jaar lager onderwijs volgen de jongeren die bewust kiezen om gevormd te worden, catechese.

Vanaf 2017 zal er geen H Vormsel meer worden toegediend. Dit is een beslissing van het Bisdom. De kinderen zullen nog wel gevraagd worden in de Clementiaanschool of ze gevormd willen worden in Pelt Centrum (5 de paaszondag) of in Lindelhoeven (Beloken Pasen).

 De Eucharistieviering:

 
Eucharistievieringen in Pelt

Eucharistievieringen in Pelt

 HOLHEIDE  Zondag 9 uur

FABRIEK      Zaterdag 17.00 u 18.30 u

CENTRUM   Zondag 10.30 u

Maandag  tot vrijdag   8.00u 

Lindelhoeven  Zaterdag 18.30 u

Maandag  en woensdag 19.00u 

Feestdagen enkel in het Centrum eucharistievieringen   

Eerste Communie 1st zondag mei 9.00 u  in Holheide

H Vormselkeuze tussen Lindelhoeven en het Centrum

 

Mistarieven

vast gelegd in het Wetboek van Canoniek Recht (WCR)

vanaf 1 januari 2011 15 euro voor een misviering als volgt verdeeld:

7 euro voor de celebrant (pr),

2.70 euro voor de parochie...

2.70 euro voor het bisdom en

2.60 euro voor de kerkfabriek

 

vanaf 1 januari 2019 275 euro voor een huwelijksviering of uitvaartdienst (eucharistieviering of gebedsviering) als volgt verdeeld:

40 euro voor voorganger,

20 euro voor de koster,,,,

20 euro voor de organist,

50 euro voor de parochie,

27.5 euro voor de federatie,

57.50 euro voor het bisdom &F

60 euro voor de kerkfabriek.

 

vanaf 1 januari 2011 75 euro voor de gebedswake als er geen begrafenisplechtigheid voorzien is, als volgt verdeeld:

15 euro voor de koster,,,,

20 euro voor de parochie,,

20 euro voor het bisdom en

20 euro voor de kerkfabriek.

Gedachtenismissen voor de komende tijd

In de maand na de uitvaart wordt er op zondag om 9 uur een gedachtenismis opgedragen aan de overledenen van de afgelopen maand in onze parochie.

in principe de 3 de zondag van de maand na overlijden

Door andere feesten kan hierop een uitzondering zijn.

 De Biecht:

Mensen die persoonlijk het biecht sacrament willen ontvangen verwijzen wij naar de diensten in Pelt Centrum of Lindelhoeven.

 Het Huwelijk:

 

Kerkelijk trouwen is voor God en tegenover elkaar trouw beloven het ganse verdere leven te leiden in trouw en liefde voor elkaar. Een priester of diaken treedt daarbij namens God op als getuige. Het is sterk aan te raden reeds in de maand januari of begin februari bij je pastoor kenbaar te maken dat je in datzelfde jaar wil trouwen. Je ontvangt dan een uitnodiging om deel te nemen aan de huwelijksvoorbereiding (verloofdenontmoeting) die gewoonlijk plaats heeft de eerste of tweede vrijdagavond van de maand maart. De voorbereiding gebeurt voor alle kandidaat-trouwers van het dekenaat samen. Is het om een of andere reden niet mogelijk (geweest) om deze verloofdenontmoeting te volgen, dan neem je toch best reeds contact 2 maanden voor je geplande trouwdatum met je diaken die dan zelf zo goed mogelijk zal instaan voor een voorbereiding.De huwelijksviering (meestal binnen een eucharistie- of gebedsviering) heeft steeds plaats in de parochiekerk (niet in een tuin of feestzaal) waar een van beide partners woont of waar beiden sedert minstens een 6-tal maanden wonen. Voor alle informatie over kerkelijk trouwen kan je ook steeds terecht bij
Gerard Hendriks, diaken
tel: 011 64.46.76
e-mail: gerard.hendriks@pandora.be

 

 Het Priesterschap en het Diaconaat:

Priester of diaken worden is in deze tijd een hele uitdaging. Het is een boeiende roeping om je leven in dienst te stellen van God en van de mensen. Een kerkgemeenschap heeft priesters en diakens nodig.

Voel je je geroepen of wil je er eens over praten: wend je tot een parochiepriester of neem contact op met het
Seminarie (centrum voor priesteropleiding),
Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt,
tel 011/212432.

Er is ook meer informatie te vinden op de website:
www.grootseminariehasselt.be

 De Ziekenzalving:

Als iemand ernstig ziek is, door ouderdom sterk verzwakt, of voor een ernstige heelkundige ingreep staat, kan hij de ziekenzalving vragen.

Het is het sacrament van Gods zalvende liefde die juist dan een mens nabij wil zijn en kracht geven. Wacht in zo'n geval niet tot het laatste ogenblik, maar verwittig, in overleg met de zieke, tijdig een priester of diaken. tel pastoor 011/64 11 89  tel diaken 011/64 05 26