Welkom in Holheide Pelt

Deze website wil u voldoende informatie geven om in Holheide uw weg te vinden.

Holheide is een jonge en kleine parochie van Pelt. Soms is het moeilijk om te weten te komen wat en waar je moet zijn voor de kerkelijke diensten.

Op het tabblad Sacramenten en kerkgebeuren vindt u zeker voldoende info wat doop, Vormsel, kerkelijk huwelijk en eucharistievieringen betreft.

Op deze website vindt u geen reclame en wordt beheerd op vrijwillige basis.

Eventuele op- en aanmerkingen laat u best weten aan Jaak Nouwen

email: Jaak.Nouwen@gmail.com