Een beetje geschiedenis

Logo Holheide

GEOGRAFISCHE GRENZEN VAN HOLHEIDE

Volgens het Koninklijk Besluit van 13 december 1978 is volgend besluit genomen:
Art.1 De wijk Holheide is erkend als hulpparochie onder de aanroeping van Sint Barbara.

Ze is begrensd, vanaf het kruispunt van de as van de spoorweg Antwerpen-Gladbach en de as van de Holvense beek door: de as van die beek, tot aan de samenvloeiing met de loop, A-B-C-D-E-F ;de as van de loop, F-G ;
de Napoleonweg, de beide zijden inbegrepen, G-H ; de grensscheiding Hechtel-Eksel en Lommel, H-I-J-K-L ;
de as van de spoorweg Antwerpen-Gladbach tot aan de as van de Holvense beek,
L-A, zoals het met een rode lijn op bovenbedoeld plan van landmeter Haels aangeduid is.
Art.2 Overeenkomstig art 6 van het decreet van 1809 zal bij de nieuwe hulpparochie onmiddellijk een fabrieksraad ingesteld worden.

HOLHEIDE UIT HET VERLEDEN…

De oudste vermelding van het Holven stamt uit de zestiende eeuw (1552 “aen gheen hoelvenne” De naam was verbonden aan het moeras aan de boorden van de Holvense beek,. Dit uitgeholde ven (Hol – ven) was zeer geschikt om turf te winnen wat diende als brandstof. Het werd meestal op geladen op een stootkar en daarna naar de boerderijtjes gereden. Zo hoorde ik een verhaal dat ze achter in het ‘plat’ een volle kar met turf geladen hadden toen deze wegzakte en men er ter nauwer nood nog het paard uitgespannen kreeg. De kar hebben ze er nooit uit gekregen.
Langs de weg Hasselt Eindhoven werd in de achttiende eeuw de tolherberg ‘De Trapkens’ opgetrokken. Hoorden wij vroeger vertellen over de onderaardse gang, die vertrekkende vanuit de stalling aan de ‘trapkens’ doorliep tot in het kasteel van het Hobos? In 1830 telde de streek “aan de steenweg Holvenne” 44 inwoners.
Door de aanleg van het Kempisch kanaal werd de streek geïndustrialiseerd.
Kwam daar nog de spoorwegen Hasselt Eindhoven en Antwerpen-Mönchen Gladbach bij en op het einde van de negentiende eeuw de zinkfabriek.
Rond het station ‘Overpelt Werkplaatsen’ ontstond een nieuwe woonkern, de Halt of Heide genoemd. Er woonden rond 1900 ongeveer 150 mensen op de Halt, waarvan de meeste mannen (14 op de 19) werkten op de zinkfabrieken.

Vanaf 1 januari 2019 is Overpelt en Neerpelt gefusioneerd tot gemeente Pelt.

BOUW VAN DE PAROCHIALE SCHOOL

In zijn verkiezingspropaganda van 1932 beloofde burgemeester Van Lindt een school voor de kinderen van de Heide en het Holven.
In 1935 keurde de gemeenteraad een lening goed van 100 000 fr voor de nieuwe school. De funderingswerken en de aanvulzand werden door de plaatselijke bevolking verricht met paard en kar. De kinderen brachten de emmers water aan.
De 3 klassen telden 8 grote ramen, doch ondanks de goei lucht kon er geen enkele raam geopend worden.
Mevr Elisa Born-Muermans was de onderwijzeres in het derde en het vierde, Jan Bullen kreeg het eerste en het tweede studiejaar en Jeanne Meuwis-Frederikx was de kleuterleidster.
Zo werd op 1 september 1937 met 113 leerlingen, 50 kleuters en 63 in de 4 studiejaren gestart en voor de godsdienstige begeleiding zorgden de pastoors van het Lindel en van het Centrum.