Priesters in Holheide

Op vraag van Pastoor Cartuyvels werden er in 1950 missies gepreekt door de paters Kapucijnen, vooreerst in een tent langs de Astridlaan, omdat het voor de mensen te ver weg was van de kerk in het Centrum.
Na deze missiepreken hebben de paters er voor gezorgd dat er voortaan in de gang van de school de wekelijkse missen konden doorgaan. Er werd een parochiale naaikrans, een mannencomiteit opgericht en plannen gemaakt voor een nieuwe kapel.
Pastoor Cartuyvels hield hierbij de touwtjes strak in de hand en met veel inzet van zowel de geestelijken als de mensen van de Halte en het Holven werd op 10 juni 1951 de kapel ingezegend door Mgr. Catry.(oud bisschop van Lahore in Pakistan.)
De pastoor hield eraan dat de plaatsen in de kapel ordelijk werden bezet; de kinderen opzij in de kinderkapel, de grote kinderen van voor, gevolgd door de vrouwen, enkele speciale banken voor de oude mensen en vanaf het bordje ‘Mannen’ moesten deze plaats nemen en niet achter in de kerk blijven rechtstaan.

Pater Ernest deed de missen en catechismus tot 1955 opgevolgd door Pater Basiliaan ‘het sikske’ tot 1962 vervolgens was hier pater Flaviaan tot 1963.
Ook Pater Bongaerts kwam de pater helpen maar moest ook nog les geven.
In mei 1957 was er voor de 2de maal missies in Holheide, dit keer in de kapel, door de Paters Epiphaan en Clementiaan.

Pater Clementiaan

Pater Clementiaan werd tot rector van de parochie aangesteld in die periode.Hij bouwde een parochiezaal en een nieuwe kerk, die werd door Mgr Heusschen ingewijd op 4 december 1967.
Hij had hierbij de hulp van priester Henri Peeten, een begenadigd leraar-muzikant en samen richtten ze het zangkoor op. Van de pater kreeg hij de titel ‘professor’. Pater Clementiaan was een zeer geliefde man en bij een van zijn jaarlijkse ‘Vlaamse kermissen konden ‘zijn mensen’ de naam van hun parochie kiezen: de keuze tussen Heideven of Holheide. Pater Clementiaan stierf in januari 1971.

De parochieherders die volgden zijn Pater Virgiel Andries (1971-1972)en Pater Geeraerts.(1972- 1973)
De diocesane overheid besliste dat Holheide een parochie zou worden en Jozef Claes werd als pastoor aangesteld. (1973- 1975)

Pastoor Jozef Claes


In de zomer van 1975 werd Jozef Geyskens onze pastoor, die de inrichting van onze kerk haar huidige vorm hielp geven in 1989. Hij is overleden op 21 augustus 2015.

Jozef Geyskens

In het voorjaar 1990 is Theo Brusselaers onze pastoor geworden die de bezieler van onze kerktoren is geweest. In december 2008 is hij op rust gegaan. Op 24 mei 2016 is hij overleden.

Theo Brusselaers


Vanaf december 2008 hebben we in (de federatie) Overpelt nog één pastoor en één hulppriester wat een herschikking van de vieringen in Overpelt (en dus ook in onze parochie) voor gevolg had.
Van december 2008 tot november 2009 was Bart Aben hier pastoor en Jan Vangenechten hulppriester.

Jan Vangenechten


Vanaf januari 2010 is Jan Vangenechten pastoor in de federatie geweest tot aan zijn overlijden op 8 oktober 2013.

Theo Borgermans

Vanaf januari 2014 is Eerwaarde pater Theo Borgermans pastoor moderator van de federatie Overpelt. Hij heeft de federatie Overpelt omgevormd tot de pastorale eenheid ‘De Goede Herder Pelt’.
Op 1 september 2020 is pastoor Theo Borgermans benoemd als pastoor-moderator in Lommel Oost. 

Vanaf 12 september 2021 is Jan Philippe (44) benoemd tot deken van het nieuwe dekenaat Pelt, de samenvoeging van de huidige dekenaten Hamont, Lommel en Peer, én tot pastoor-moderator van de pastorale eenheid ‘De Goede Herder Pelt’ en de pastorale eenheid Willebrordus Neerpelt. De Sint-Martinuskerk in Overpelt-centrum wordt de nieuwe dekenale kerk van het dekenaat. 

Jan Philippe

Vanaf 4 oktober 2021 zijn er geen weekendvieringen meer in Holheide.

(Beslissing medegedeeld op 15 september 2021 door deken Jan Philippe)